SØKNAD OM KRAV TIL KJENT ØYELYSINGSSTATUS FOR REGISTRERING I NKK

På årsmøtet i Norsk Polarhundklubb 30.04.2016 hadde avlsrådet for samojed forslag om kjent status på øyelysing for at valpene skal registreres i NKK. Vi snakket til årsmøtet om risikoen for flere ”ikke registrerte” valper på grunn av et slikt forslag og at det var noe vi risikerte men at det vi håpet på som resultat var at flere ville øyelyse hundene sine. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøte og viser jo hvor viktig medlemmene synes dette er. Vi har søkt NKK om at årsmøtets ønske blir innvilget. Søknaden vil bli behandlet på neste møte i Sunnhetsutvalget som er i begynnelsen av november og vi vil få tilbakemelding fra NKK etter dette.