Trekkhundprøvekomite

Trekkhundprøvekomiteen består av:

  • Anna-Sofie Mørland
  • Gisle Uren
  • Tine Ingebjårg Solbakk

Komiteen har ansvar for

  • å forvalte og videreutvikle Regelverk for polaretrekkhundprøver for klubbens raser i samarbeid med styret.
  • å opprette terminliste over prøver klubben arrangerer.
  • registrering av påmeldinger, og resultatregistrering i henhold til NKKs rutiner
  • bistå med tips i forhold til arrangering av løp og tester

De kan ved spørsmål kontaktes på trekkprove@polarhund.no