Trekkhundtester

Trekkhundtester og løp

Oversikt over hvor du kan ta tester finnes i NKKs terminsliste over polare trekkhundprøver. Alle prøver skal arrangeres i henhold til NKKs Regelverk for polare trekkhundprøver samt regelverk til Norsk hundekjørerforbund for gjennomføring av løp.

Vi har laget en oversikt over hvilke løp i terminlisten som gjelder for våre to raser, samt hvilke tester som kan tas på de ulike løpene.

Link til NKK terminliste og link til hjelpelisten.

Link til regler for trekkhundprøver

Link til Norsk hundekjørerforbunds løpsregler

Instruks for påmelding og rapportering av Trekkhundprøver

Trinn 1: Påmelding med planlagt spannoppsett sendes på 2013-versjonen av Spannopplysningsskjemaet: Fyll ut EXCEL-fil og send den til prøveansvarlig (se mailadresser for hvert enkelt løp i terminlista).  Nedenfor finner du en link til spannopplysningsskjemaet (2003-versjon) samt veiledning til utfylling av dette.

Trinn 2: Betal kr. 50 pr. løp til den klubben som står som arrangør av løpet. Hvis NP står som prøveansvarlig, skal pengene overføres til: konto nr. 1503.15.26741.

For utenlandske kjørere: IBAN: NO5515031526741 og BIC: DNBANOKKXXX.

Adresse: Norsk Polarhundklubb, v/Øyvind Aas, Stiklaveien 101, 1866 Båstad

VIKTIG: Steg 1 og 2 må utføres senest en dag før løpet starter.

Trinn 3: Ved fullført løp, send inn Spannopplysningsskjema med de hundene du faktisk kjørte med til samme person som du meldte deg på til (den samme mailadressen som står i terminlista).

Angående påmeldinger

 • Elektronisk spannopplysningsskjema med de hundene du forventer å kjøre med skal være prøveansvarlig (se terminliste*) i hende senest et døgn før løpet starter.

NB! Hvis du ikke sender inn skjema på forhånd, blir resultatet ikke registrert i ettertid!

 • Betaling for prøvekontingenten (50 kroner) skal være prøveansvarlig (se terminliste* ) i hende senest et døgn før løpet starter.
 • Elektronisk spannopplysningsskjema med hundene som deltok (fullført eller ikke fullført) + resultatliste skal sendes prøveansvarlig (se terminliste*) innen to uker etter at løpet ble arrangert.
 • Dersom det oppdaterte skjemaet ikke blir sendt inn innen fristen, blir resultatet registrert som «ikke fullført» på de hundene som står oppført i det innsendte spannopplysningsskjemaet fra steg 1.
 • Om du ikke møtte til start, må du si fra om dette til prøveansvarlig.

*Du finner kontaktinfo til prøveansvarlig på terminlista over trekkhundprøver for polare raser, følg lenken over.

Bruksanvisning

Spannopplysningskjema

Arrangering av variable tester

På terminlisten ligger det en del enspann-tester som ikke er datofestet. Her trenger vi hjelp fra dere medlemmer rundt om i landet! Disse melder vi inn som fylkesvise når det gjelder geografisk område og at de kan arrangeres mellom 1. januar og 30. april. Her har dere muligheten til å arrangere en test i deres eget lokalmiljø når det er snø i området. Følgende huskeregler gjelder om dere ønsker å gjøre dette:

I god tid før testen arrangeres:

 • Kontakt oss som sitter med ansvar for trekkhundprøvene og fortell hvor dere kan tenke dere å arrangere test, dette gjøres gjerne i god tid. Gi melding om når arrangementet blir slik at vi kan få lagt inn dette i terminlisten og på klubbens hjemmeside og facebookside.
 • Sett dere inn i regelverket, spør oss om det er uklarheter.
 • Snakk med andre klubbmedlemmer i området (som kan tenkes å delta) slik at dere er en gjeng som ønsker dette.
 • Kontakt grunneier og eventuelt løypeeier i området slik at dere har lov til å arrangere testen. Man kan ikke arrangere noe uten å ha tillatelse av grunneier.
 • Kontakt lokalt mattilsyn for å melde i fra om at dere skal arrangere testen, de ønsker gjerne å vite omtrent hvor mange hunder som skal delta.
 • Finn ut hvor lokalt veterinærkontor er og hvordan de har med bakvakter om det skulle skje et uhell med hunder under arrangementet.
 • Sjekk med klubben i forhold til forsikring av deltagere (kjørere).

I forbindelse med arrangementet:

 • Ha tilgang til vekt for veien av hunder og pulk/slede og klokker for tidtaging.
 • Kontrollmål løypen slik at dere vet at den er minst 10 km, om den er lengre må dere opplyse deltagerne om dette i forhold til resultatregistrering (10,2 km …)
 • Merk løypen slik at deltagerne går riktig. Alternativ ha kontroll på at alle vet hvor de skal gå. Ha gjerne en gjennomgang av løypen med deltagerne før start.
 • Sjekk at folk har meldt seg på til testen (se eget avsnitt). Dere kan på lokale tester godta at de har fyllt ut skjema med nødvendig informasjon som leveres til dere som påmeldingsblankett. Ha gjerne med en del eksemplarer som deltagere kan fylle ut. Delgaeravgift er kr 50 pr spann, dette fordi klubben må betale NKK i forbindelse med registrering. Alle opplysninger skal skrives ned. Om skjema leveres dere så er det fint om dere får scannet disse og send over til oss sammen med resultatene for kontroll. Sett pengene inn på klubbens konto, merk innbetalingen med nummeret på testen, dette står i terminlisten.
 • Sjekk at hundene har gyldige vaksinasjonsattester.
 • Start ut kjørerne med minimum 1 minutt avstand.
 • Minn deltagerne på at de skal sende inn resultatskjema i excel på epost i henhold til påmeldingsrutinene.

Dersom du lurer på noe kan du ta kontakt med Anna Sofie Mørland (sofie-mo@online.no) eller Tine Solbakk (tinesolbakk@gmail.com)