Utsatt Årsmøte 2020

Til alle medlemmer i Norsk Polarhundklubb,

I forbindelse med krav og anbefalinger fra norske myndigheter og NKK etter Covid-19 så må Norsk Polarhundklubb stoppe all aktivitet inntil videre.

Dette vil dermed medføre at Generalforsamlingen (Årsmøte 2020) som skulle vært gjennomført i slutten av april blir utsatt på ubestemt tid. Styret jobber med å finne alternativ gjennomføring, da via digitale løsninger. Generalforsamlingen vil bli gjennomført så snart vi har en robust løsning eller igjen kan samles.
Ny invitasjon til Årsmøte 2020 vil komme etter Norsk Polarhundklubbs lover.

Utstillingen som skulle vært gjennomført på Årsmøte 2020 vil bli avlyst som følge av Covid-19

Styret i Norsk Polarhundklubb ønsker alle medlemmer alt godt i denne tiden og ser frem til den dagen vi igjen kan møtes i felleskap

Mvh

Styret i Norsk Polarhundklubb