Valper født 11.1.20, 1 hann og 1 tispe ledig

Tispe: Sledog Arabigo Coffea

Registreringsnummer: KCAT00107005

HD: B

Hanhund: NUCH NV-15 Ulo av Tasermiut

Registreingsnummer; NO39466/14

HD: A

Kontakt:

Kristin Bjørndal og Odd Lund

Smiugardsbygde 26

2890 Etnedal

Tlf 90605168/99480214. Mail:tasermiut@live.no

Kennelnavn: Tasermiut