Velkommen til UTSTILLING I MIDT-NORGE


Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge ønsker velkommen til utstilling for polarhunder lørdag 2. november 2019. Vi har i år StorCert på vår utstilling for klubbens raser.

Sted: Levanger Camping

Frank Christiansen dømmer Samojed valp, Alaskan Malamute og Grønlandshund.
Annica Uppström dømmer Siberian Husky og Samojedhund.

Påmelding via NKKs dogweb. Ordinær frist 6.oktober 2019 (utsatt frist 13/10). Katalognummer sendes ut via NKKs dogweb.

Det blir arrangert «Barn og hund” i pausen. Påmelding til sekretariatet på formiddagen, deltagelse er gratis og alle premieres!

Loddsalg i kiosken, trekking umiddelbart etter finaler. Mange flotte premier!

HUSK GYLDIG VAKSINASJONSATTEST. Alle hunder må ha ID
dokument og gyldig vaksinasjonsattest, ikke eldre enn tre år, og ikke nyere enn to
uker for førstegangs vaksinering. Ingen hunder får komme inn på utstillingsområdet uten gyldige vaksinasjoner.

Utstilling for første gang?
Vi anbefaler å besøke denne siden:
http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a#/c9faee6a/1
Om du/dere fremdeles lurer på noe etter å ha lest denne folderen så er det bare og kontakte oss!

Polarhundkveld: Etter utstillinga inviterer vi til foredrag og pizzabuffet. Gisle Uren holder foredraget «Når veien er målet». Meld dere på til 413 07 427 innen 26.oktober.
Pris kr 100,- pr voksen og kr 50,- pr barn + drikke.

Om hunden din har endret klasse siden den opprinnelige datoen for utstilling, vennligst med fra om dette pr. mail.
Ved spørsmål ta kontakt pr mail: midtnorge@polarhund.no

MVH
Norsk Polarhundklubb avdeling Midt-Norge

Spørsmål kan rettes til klubbens leder Viktoria B.Wågan
Mail: midtnorge@polarhund.no Tlf: 413 81 536