Yakutian Laika

Oppdretterliste

Oppdretterne som står på denne listen er medlemmer i Norsk Polarhundklubb. Kull som er godkjent etter klubbens regler for avl og oppdrett finner du på valpelista.

Foto: Aude Ferré

Oppdretterne er listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Kennel Liinika Stamm
Linda Bjørnes
Hodalsvegen 500
7710 Sparbu
Tlf: 976 36 028
Linda_bjornes@hotmail.com

Kennel Nay-La-Chee
Rikke Bergendahl
Revestien 17
2016 Frogner
Tlf: 416 08 811
rikke@norway.online.no

Oppdrettere som ønsker å være med på denne listen betaler kr. 100,- pr. kalenderår. Betalingsfristen er den 31.01. for gjeldende år.

Summen betales til kontonr.: 5136.05.70030. NB! Husk å merke innbetalingen «Oppdretterlista 20XX». Samtidig sendes en epost med kontaktinformajson til ylraadet@polarhund.no

Oppdretterne på denne lista forplikter seg til å følge klubbens avslregler.

Har man et kull som ikke følger avlsreglene får man en advarsel, ved flere kull som ikke følger reglene fjernes man fra oppretterlista i 12 måneder.